Technológia: 3D tlačené ortopedické vložky

Skener – ORTHOFEET je v súčasnosti najmodernejšie optické zariadenie, pomocou ktorého zabezpečujeme komplexnú diagnostiku chodidiel. Jedná sa predovšetkým o statickú a posturálnu analýzu chodidla.

Digitálne senzory poskytujú jeho presný obraz , ktorý pomocou softvéru identifikuje ortopedické vady a odchýlky od fyziologického stavu. Diagnostika pomocou tlakových senzorov je maximálne spoľahlivá a presná, čím vieme optimalizovať technologické procesy i stavbu ortopedických pomôcok, ktoré budú po ich zhotovení a aplikácií korigovať zistené ortopedické vady. Všetky dáta o analýze je možné uchovávať resp. dlhodobo s nimi pracovať v rámci liečebného procesu a ošetrení klienta ortopedickými pomôckami. Takto získané údaje nám v dlhodobom horizonte poskytujú relevantné vyhodnotenie liečby.

Ortopedické 3D tlačené vložky sa zhotovujú individuálne odobraním mier pomocou skenera, na základe lekárskeho poukazu od ortopéda, chirurga, traumatológa alebo rehabilitačného lekára.

Lekársky poukaz :

Kód pomôcky : I10008 – Vložky ortopedické individuálne, špeciálne