Technológia: 3D ortotika a 3D tlač

3D technológie

V období rozvoja 3D technológií sa ani odbor Protetiky a Ortotiky nevyhol začleneniu tejto technológie do svojej praxe. Princíp 3D skenerov je založený na bezdotykovom snímaní povrchu tela. Zdigitalizovaný objekt je možné v počitači spracovávať a tak máme neobmedzené možnosti napr. vo vývojí nových typov ortéz, protéz a pod. 3D skenovanie je oproti všetkým doterajším metódam (sádrovanie, ručné meranie) získavania merných podkladov omnoho presnejšie, rýchlejšie a pohodlnejšie nielen pre ortopedického technika ale najmä pre pacienta.

Spoločnosť ORTO – PROTETIKA, s.r.o za účelom získania merných podkladov používa tri typy 3D skenerov a to Structure Sensor, Sense a Artec EVA 3D, pričom skener Artec EVA 3D získal v roku 2015 ocenenie za najlepší 3D skener na svete.

3D tlač využívame v súčasnosti najmä pri zhotovovaní viacerých typov ortopedických vložiek, kraniálnej ortézy Talee, tvárovej masky Raptor, členkových ortéz PIRO, či kypťovej objímky Augo na protézu predkolenia.