Technológia: Silikónové epitézy (protézy)

Silikónové epitézy – protézy, kozmeticky nahrádzajú chýbajúce časti tela alebo kryjú niektoré typy vrodených vývojových vád. V niektorých situáciách v malej miere pôsobia aj funkčne (napr. pri úchope v prípade ruky, alebo pri chôdzi u dolných končatín. Silikónové náhrady ľudského tela poskytujú okrem optimálnej funkcie prirodzeného vzhľadu a umožnenia návratu k pôvodnému životnému štýlu aj zvýšený psychický komfort užívateľa, na čo sa v súčasnosti kladie maximálny dôraz.