Škola volá...

Včasná diagnostika chýb pohybového aparátu u detí na chodidle, bola sprievodným motívom podujatia „Škola volá“.

Už po druhý krát sa naše zariadenie zúčastnilo v prvý školský deň ( 2.9.2013) akcie, ktorá hravou formou motivuje mladých ľudí k hudbe, výtvarným, literárno-dramatickým, či tanečným aktivitám. Hlavnými organizátoromi boli Súkromná základná umelecká škola, Súkromné centrum voľného času a Tanečný klub Deep z Martina. Pre deti bol pripravený zaujímavý program vo forme tanečných vystúpení, tvorivých dielní, miniolympiády, maľovania na tvár, edukácie správneho životného štýlu, prevencie ortopedických komplikácií pohybového aparátu atď.. Zároveň sa mohli deti zapísať do rôznych odborov v rámci voľnočasových aktivít. Naši ortopedickí technici, špecialisti pre calceotiku vyšetrovali chodidlá nielen detičkám, ale často aj ich sprievodu – rodičom. Na základe merných podkladov, ktoré sa získali pomocou plantogramu, sme prekonzultovali, vyhodnotili a odporučili našim „malým“ klientom prípadné riešenie ortopedickou pomôckou ( ortopedické vložky, obuv a pod.). Nakoľko sa tohto podujatia zúčastnilo veľmi veľa detí, ktoré aktívne tancujú, a s ortopedickými komplikáciami majú bohaté skúsenosti, o vyšetrenie bol mimoriadny záujem. Sme radi, že sme sa aj my mohli zúčastniť tohto zaujímavého podujatia. Tešíme sa zase o rok …