Kraniosynostotické helmičky

Multidisciplinárny prístup pri riešení kraniosynostóz

Jedinečný miniinvazívny operačný (endoskopický) zákrok a následná konfigurácia helmičky v 3D prostredí, nastoľujú nový trend pri riešení kraniosynostóz.