Školiacia činnosť

Neštátne zdravotnícke zariadenie ORTO – PROTETIKA, s.r.o. je nielen zdravotníckym zariadením, ale aj školskou bázou. V jej priestoroch sa realizuje prax študentov Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) – Žilina, odboru ortopedický technik. Medici i študenti ošetrovateľstva pri Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského (JLF-UK) v Martine, absolvujú počas semestra na našom pracovisku v školiacich priestoroch OP – ACADEMY pravidelné prednášky a praktické cvičenia.

Súčasťou našich vzdelávacích aktivít sú aj stáže, semináre a školenia v rámci postgraduálneho vzdelávania pre lekárov a ortopedických technikov. Pre rôzne odborné združenia, kluby ale i laickú verejnosť pravidelne organizujeme dni otvorených dverí, tematické prednášky, konzultácie resp. inú osvetovú činnosť. Pre tento účel máme k dispozícií modernú prednáškovú miestnosť pre 25 osôb s možnosťou rozšírenia jej kapacít až na 40 stoličiek.

Súčasťou týchto priestorov je aj technické zázemie ku ktorému patrí šatňa, projektor s plátnom, ozvučenie, pojazdný tabuľový stojan, WIFI – pripojenie, kuchynka s občerstvovacím kútikom a balkónová terasa. Pre účely praxe študentov a účastníkov školení je zriadená samostatná zóna – časť, v rámci mechanickej dielne a sádrovne, aby bol zachovaná nerušená činnosť nášho pracoviska.