Škola chôdze

Pre klientov po amputácií na dolnej končatine poskytujeme ambulantne (bezplatne) základy náuky chôdze s tzv. privykacou protézou, ktorú v našom zariadení zhotovíme.

Profitom je rýchlejšie získanie zručnosti ovládania protézy, samostatnosti, ako aj sebaobslužných každodenných procesov v domácnosti. Pre klienta je to veľká výhoda i po psychickej stránke, nakoľko svojou včasnou chôdzou oproti ostatným hendikepovaným, zaťažuje svoje blízke okolie, rodinu i známych v oveľa menšej miere, čo má v dnešnej uponáhľanej a ekonomicky náročnej dobe tiež nemalý význam.

Na rehabilitáciu resp. k cvičeniu náuky chôdze je k dispozícií nastaviteľný bradlový chodník s možnosťou kombinácie terénu pre exteriér a interiér, fit lopty, rebriny, elektrický bežiaci pás, stojanová plošina pre nácvik a imitáciu chôdze po šikmine a schodoch a množstvo ďalších pomôcok.